[theme-reviewers] Khoa hoc Quan ly thoi gian va Lap ke hoach cong viec, thang 9/2010

Le Phuong Thuy thuyltp at knowhowtechco.com
Mon Jul 26 07:39:49 UTC 2010


 

 

 

Dear Sir/Madam,

 

We are pleased to invite you and your colleagues to examine and explore possibility of attending our forthcoming training course on Time Management and Work Planning which will be held in Hanoi on 9-10 September and in Ho Chi Minh City on 22-23 September 2010. 

 

How to organize work to meet deadlines? How to manage your time effectively? This course will provide the participants with useful skills in setting up a working plan in a logical way.

 

The detailed course outline could be sent by email at request. More information about our public programs in 2010 and fields for in-house training can be obtained from our website: www.knowhowtechco.com <http://www.knowhowtechco.com/> 

 

 

Chúng tôi xin trân trọng thông báo Know-how Tech sẽ tổ chức khóa học về Quản lý thời gian và Lập kế hoạch công việc vào 9-10 tháng 9 tại Hà Nội và 22-23 tháng 9 tại TP Hồ Chí Minh.

 

Làm thế nào để tổ chức và sắp xếp công việc hợp lý? Làm thế nào để có đủ thời gian cho các công việc quan trọng? Khóa học này giúp học viên thực hành các kỹ năng lập kế hoạch công việc và quản lý thời gian một cách hiệu quả.

 

Nội dung cụ thể của khóa học sẽ được gửi qua email theo yêu cầu. Thông tin chi tiết về các khóa đào tạo ghi danh và các chương trình thiết kế riêng có thể xem trên trang web của chúng tôi:  <http://www.knowhowtechco.com/> www.knowhowtechco.com

 

Other courses in August and September 2010:


PH01

Human Resource Management

Quản lý nguồn nhân lực

Aug 9 – 12 

HCM City


PF04

Cost and Benefit Analysis

Phân tích chi phí – lợi nhuận

Aug 25 – 27 

HCM City


PS05

Negotiation Skills

Kỹ năng đàm phán

Aug 26 – 27 

Hanoi


PF01

Finance for Non-Financial Managers

Tài chính dành cho các nhà quản lý 

Sep 13 – 17 

HCM City


PS04

Customer Care

Chăm sóc khách hàng

Sep 20 – 21 

Hanoi


PM03

Leadership Skills

Kỹ năng lãnh đạo

Sep 20 – 22

HCM City


PF02

Office Finance

Tài chính văn phòng

Sep 28 – 30 

HCM City

 

Contact/ Địa chỉ liên hệ: 

Ms. Phương Thúy, Email: thuyltp at knowhowtechco.com, Tel: (848)39351001, ext. 304.

Mr. Kiệt,  Email: kiettq at knowhowtechco.com, Tel: 0917421300

 

Yours truly,

 


Lê Thị Phương Thúy

Program SecretaryLien Hoa Building, 134/1 Cach Mang Thang Tam Str., Ward 10, Dist. 3

Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: +84 8 39351001 - Ext: 304; Fax: +84 8 39318810

Email: thuyltp at knowhowtechco.com

Website: www.knowhowtechco.com <http://www.knowhowtechco.com/> 

 

 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.wordpress.org/pipermail/theme-reviewers/attachments/20100726/24bc7d07/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/jpeg
Size: 12110 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.wordpress.org/pipermail/theme-reviewers/attachments/20100726/24bc7d07/attachment-0001.jpeg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/gif
Size: 3245 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.wordpress.org/pipermail/theme-reviewers/attachments/20100726/24bc7d07/attachment-0001.gif>


More information about the theme-reviewers mailing list