[wp-trac] [WordPress Trac] #42581: Translation error (sv_SE.po)

WordPress Trac noreply at wordpress.org
Thu Nov 16 14:04:02 UTC 2017


#42581: Translation error (sv_SE.po)
--------------------------+-----------------------------
 Reporter: skogshagen  |   Owner:
   Type: defect (bug) |   Status: new
 Priority: normal    | Milestone: Awaiting Review
Component: Text Changes |  Version: 4.9
 Severity: normal    |  Keywords:
 Focuses:        |
--------------------------+-----------------------------
 Found a minor error in the Swedish translation, (sv_SE.po).

 English:
 Briefly unavailable for scheduled maintenance. Check back in a minute.

 Swedish:
 Webbplatsen är tillfälligt otillgänglig (på) grund av ett planerat
 underhållsarbete. Välkommen tillbaka om någon minut.

 The following words are missing (på).

 Thanks
 Thorbjörn

--
Ticket URL: <https://core.trac.wordpress.org/ticket/42581>
WordPress Trac <https://core.trac.wordpress.org/>
WordPress publishing platform


More information about the wp-trac mailing list